0868515198

Tự động hóa và định hướng các chiến dịch Marketing

Điều chỉnh hiệu suất bằng cách tự động hóa các tác vụ

Sử dụng chức năng chiến dịch tiếp thị của chúng tôi để tự động xây dựng các chiến dịch từ các tiềm năng, theo dõi và thúc đẩy các tiềm năng đó. Thiết lập các hành động tự động (Ví dụ: yêu cầu một nhân viên bán hàng để gọi, gửi email, thiết lập một lời nhắc nhở …) dựa trên tình huống cụ thể (không hoạt động trong 20 ngày, trả lời một email quảng cáo, vv)

Tối ưu hóa các chiến dịch từ tiềm năng đến khi kết thúc đơn hàng, trên mỗi kênh. Đưa ra quyết định thông minh hơn về mục tiêu để đầu tư và cho thấy tác động của các hoạt động tiếp thị của công ty bạn.