0965.04.34.86

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng một cách dễ dàng

Vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ chào giá đến xuất hóa đơn với toàn bộ các thông tin liên quan và dễ truy xuất. Theo dõi các hợp đồng dài hạn, tự động hóa việc xuất hóa đơn và thông báo đến nhân viên bán hàng khi họ có tác vụ cần phải thực hiện.

.

Tạo các báo giá chuyên nghiệp

Tạo báo giá trong vài giây. Gửi báo giá ngay bằng email hoặc in thành PDF chuyên nghiệp. Theo dõi các báo giá, chuyển đổi từ một báo giá thành hợp đồng bán hàng hóa/dịch vụ chỉ với một lần nhấp chuột.

Dành thêm thời gian cho việc bán hàng, không phải nhập lại các dữ liệu đã có.

Tích hợp hoàn chỉnh

Không mất thời gian để tìm kiếm thông tin khách hàng, hợp đồng, sản phẩm liên quan, tất cả các thông tin đó được truy suất dễ dàng, thuận tiện khi bạn tạo báo giá.

Toàn bộ các thông tin cần thiết để tạo báo giá/hợp đồng đều xuất hiện theo ngữ cảnh để tiết kiệm thời gian tra cứu thông tin khách hàng, sản phẩm hay các thông tin liên quan khác.

Truy cập kiểm tra lượng tồn kho của hàng hóa trong các kho khác nhau, truy cập thông tin về bảng giá đối với từng khách hàng đặc thù, lịch sử bán hàng của khách hàng tiềm năng này…

Danh bạ khách hàng

Nạp dữ liệu khách hàng từ LinkedIn hoặc tạo mới khi cần; Gắn các tag phù hợp; quản lý mối quan hệ giữa các liên hệ (cá nhân, doanh nghiệp), lưu trữ các thông tin liên quan đến khách hàng bao gồm chính sách giá, điều khoản thanh toán, địa chỉ, lịch sử, v.v.

Di chuyển qua lại toàn bộ các tài liệu liên quan đến một khách hàng (báo giá, hóa đơn, email, các cuộc gặp) bằng chức năng breadcrumb mạnh mẽ.

Tích hợp đầy đủ với hệ thống xuất hóa đơn

Hỗ trợ nhiều phương thức xuất hóa đơn (xuất hóa đơn từng phần hay toàn phần; xuất hóa đơn dựa trên thời gian, khi bàn giao, hoặc một con số cố định, v.v.); Agara hỗ trợ tất cả các phương thức đó.

Tự động tạo các hóa đơn mang tính định kỳ, tạo các khoản ứng trước chỉ với một vài lần nhấp chuột,vv…

Theo dõi toàn bộ hợp đồng

Tránh việc lãng phí giấy in bằng cách ghi lại toàn bộ hợp đồng trong phần mềm. Các hóa đơn có thể được tạo ra một cách tự động dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Tự động báo động cho người quản lý khi cần phải gia hạn (nếu là các hợp đồng mang tính chu kỳ/thuê bao).

Thông tin giao dich với khách hàng hiệu quả hơn

Các tính năng trò chuyện cho phép bạn giao dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn với khách hàng của bạn. Các giao dịch này thực hiện ngay trong các đơn hàng với Agara hoặc email.

Toàn bộ các thông tin giao dịch bằng email, các thông tin đàm phán, trao đổi đều được gắn vào đúng tài liệu tương ứng và tự động cảnh báo kịp thời dựa trên các sự kiện định trước.

Các tính năng được kích hoạt theo yêu cầu

Theo mặc định, đơn hàng được thiết lập với các tính năng rất đơn giản, giới hạn với số lượng khá ít các tình năng, trành việc người dùng bị nhầm lẫn bởi các tính năng không cần thiết.

Tuy nhiên, bạn có thể kích hoạt các tính năng tùy chọn để phù hợp với nhu cầu của bạn: Nhiều kho, phương pháp quản lý đa đơn vị, quản lý giá cho từng khách hàng với bảng giá riêng, sử dụng các địa chỉ khác nhau để vận chuyển và thanh toán, xuất hóa đơn vv…

Tích hợp hoàn chỉnh Quản lý Quan hệ Khách hàng

Kích hoạt các ứng dụng của phân hệ Quản lý khách hàng (CRM) để quản lý toàn bộ các tiềm năng, đầu mối, ghi nhận các cuộc gọi, cuộc gặp, đặt kế hoạch cho các cuộc gặp, triển khai các chiến dịch marketing.

Các cơ hội đều có thể được chuyển thành Báo giá chỉ với một lần nhấp chuột.

Săp xếp đội ngũ bán hàng với những mục tiêu rõ ràng

Xác định mục tiêu rõ ràng và định mức hoa hồng. Được thống kê theo thời gian thực doanh thu bán hàng của từng cá nhân hay tứng nhóm nhân viên bán hàng. Thúc đẩy đội ngũ bán hàng của bạn với những thách thức, phần thưởng và bảng xếp hạng.

Giúp xây dựng các chính sách giá rõ ràng

Sử dụng tính năng bảng giá sẵn có trong hệ thống để ghi nhận các điều khoản, điều kiện đặc thù với từng khách hàng hoặc định nghĩa riêng các chính sách giá cho từng phân khúc khách hàng. Định nghĩa các chiến dịch tiếp thị, quảng bá và tự động áp dụng cho toàn bộ nhân viên kinh doanh.

Hệ thống Báo cáo & Thống kê

Giúp người sử dụng phần mềm có thể truy cập ngay lập tức các thông tin liên quan để từ đó hỗ trợ ra các quyết định đúng đắn và thông minh. Hệ thống báo cáo báo biểu được thiết kế theo nhu cầu đặc thù của Khách hàng trong giai đoạn triển khai.

Từng cá nhân đều có thể tự tạo các báo cáo phù hợp với nhu cầu của riêng mình và chia sẻ báo cáo đó cho đồng nghiệp liên quan.