0868515198

Nhóm chức năng chính

 • Email Marketing

  Thiết kế, gửi và theo dõi các email của bạn Phần mềm gửi thư của AGara cho phép bạn dễ dàng gửi hàng loạt thư …

 • Chấm công

  Ghi chép và Xác nhận các bảng chấm công (timesheet) & Có/Vắng một cách dễ dàng. Phân hệ này cung cấp một giao diện cho …

 • Thương mại điện tử

  Tối ưu hóa doanh số bán hàng với một cửa hàng trực tuyến hiện đại Phần mềm thương mại điện tử AGara không giống như …

 • Quản lý nhân lực

  Quản lý tài sản quan trọng nhất của mỗi gara: con người Tất cả các hoạt động nhân sự của Công ty bạn được quản …

 • Hệ thống báo cáo

  Phân hệ quản lý xưởng dịch vụ của AGara đáp ứng đầy đủ quy trình quản lý xưởng sửa chữa gara ô tô từ tiếp …

 • Quản lý kho

  Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá. Giảm thời gian quản lý của …

 • Quản lý mua hàng

  Tự động tạo các yêu cầu mua sắm, kiểm soát hóa đơn. Tự động tạo các yêu cầu mua sắm, yêu cầu khởi tạo cho …

 • Quản lý bán hàng

  Quản lý bán hàng một cách dễ dàng Vận hành hoạt động bán hàng hóa & dịch vụ xuyên suốt quá trình từ chào giá …

Agara - Connecting Workshop

Miễn phí dùng thử tối đa 15 ngày