0965.04.34.86

Tác hại của việc đổ nước không đúng quy định vào hệ thống làm mát động cơ

Việc đổ nước lọc hoặc nước không đúng quy định vào hệ thống làm mát động cơ sẽ gây tổn hại rất lớn cho động cơ và hệ thống làm mát.

Ảnh thứ nhất  là hình ảnh thực tế chụp bơm nước làm mát giữa cái mới và cái sau thời gian dài dùng nước làm mát không đúng quy định khiến lòng bơm bị oxy hoá làm mục ruỗng và hiệu quà làm mát động cơ rất kém.

Ảnh thứ hai là cũng một chiếc bơm bị hỏng do sử dụng lâu năm nhưng do sử dụng nước làm mát chuẩn nên lòng bơm và cánh bơm vẫn còn như mới.

 

 

Hình ảnh 1                                                                     Hình ảnh 2

 

 

Nguồn: Kỹ sư Lê Văn Tạch