0868515198

Quản lý quan hệ khách hàng

Tăng hiệu suất bán hàng, cải thiện tỷ lệ dành đơn hàng, tăng doanh thu

 

Quản lý các kênh bán hàng của bạn mà không mất nhiều công sức. Thu hút khách hàng tiềm năng, theo dõi các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp. Phân tích chất lượng của khách hàng tiềm năng để đưa ra quyết định và tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp email từ tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn trực tiếp vào ứng dụng.