0868515198

 Quản lý mua hàng thông qua kế toán quản trị

a.      Thống kê mạnh mẽ

AGara cho phép bạn thực hiện việc quản lý mua hàng theo thời gian (năm, tháng), theo trạng thái (báo giá, đơn đặt hàng), nhà cung cấp, sản phẩm, chủng loại và kho hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua một menu Báo cáo Mua hàng Phân tích Mua hàng.

Phân tích mua hàng

Phân tích này được thực hiện theo đơn hàng của nhà cung cấp và không có hoá đơn hoặc theo số lượng thực nhận. Để có được một phân tích của sản phẩm, sử dụng module Margin by product. Các chức năng của module này được mô tả chi tiết trong các chương bài Quản lý biên độ bán hàng.

Để phân tích số lượng nhận được, bạn có thể sử dụng các báo cáo thống kê trong kho.

Để quản lý việc mua hàng của dự án, bạn nên sử dụng Kế toán quản trị. Bạn có thể thiết lập một tài khoản quản trị trên mỗi dòng của một đơn đặt hàng. Các chi phí tích liên quan đến mua bán này sẽ được quản lý bởi ERPOline từ ngày nhận hàng hóa và xác nhận các hóa đơn nhà cung cấp.

Module Hóa đơn trên bảng chấm công cho phép tự động tạo một hóa đơn chi phí sử dụng các thông số trong kế toán quản trị như bảng giá bán, công ty đối tác liên quan và số tiền tối đa.

Vì vậy, bạn có thể đặt một hóa đơn của đơn hàng theo quy trình xử lý hóa đơn trong cơ sở dữ liệu dựa trên các tài khoản quản trị. Nếu bạn đang làm việc chế độ Theo đơn đặt hàng ( Make to order), các quy trình làm việc sẽ là:

  1. Đơn hàng bán hàng cho khách hàng,
  2. Đơn hàng mua hàng của nhà cung cấp,
  3. Nhận hoá đơn và hàng hóa từ các nhà cung cấp,
  4. Giao hàng tận nơi và hóa đơn cho khách hàng.

Khi tái lập hóa đơn dựa trên chi phí bạn sẽ nhận được các công việc sau đây:

  1. Nhập các điều kiện hợp đồng của khách hàng từ các tài khoản quản trị,
  2. Mua nguyên liệu và viết các dịch vụ thực hiện vào bảng chấm công,
  3. Nhận hóa đơn nhà cung cấp và các nguyên liệu,
  4. Hóa đơn các chi phí cho khách hàng.

b.     Quản lý nhiều kế hoạch quản trị

Nếu bạn muốn một số kế hoạch quản trị, bạn nên cài đặt module Kế toán quản trị mua hàng trong phần Thiết lập. Phần này cho phép bạn có thêm một trường trên từng động của đơn đặt hàng nhà cung cấp vào một số tài khoản và kế hoạch quản trị. Các bạn có thể thao khảo thêm cách tạo hệ thồng Tài khoản quản trị tại đây.