0868515198

Quản lý lô hàng và truy xuất nguồn gốc

Phương pháp Ghi sổ kép (Double Entry) cho phép bạn truy xuất tận cùng nguồn gốc của một sản phẩm, một lô sản phẩm hoặc một serial sản phẩm. Mọi hoạt động đều được cụ thể hóa trong mỗi dịch chuyển kho (stock move). Vì vậy bạn sẽ rất dễ dàng để tìm ra nguyên nhân thất thoát trong việc dịch chuyển kho. Bạn có thể theo dõi quá trình một nguyên vật liệu thô từ lúc nhận từ nhà cung cấp cho đến một chuỗi cung ứng để ra được thành phầm và cuối cùng là giao cho khách hàng. Hoặc ngược lại, bạn cũng có thể truy xuất sản phẩm giao cho khách hàng được cung cấp từ đâu.

1.    Dịch chuyển kho (Stock Move)

Trước tiên bạn cần kích hoạt tính năng Quản lý địa điểm và nhà kho, sau đó sử dụng menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Dịch chuyển kho để theo dõi tất cả các hoạt động về kho trên một sản phẩm hoặc một địa điểm cụ thể. Bạn có thể sử dụng bộ lọc hoặc tìm kiếm nâng cao để tìm ra các hoạt động liên quan tới đơn hàng, hoạt động sản xuất, địa điểm nguồn hoặc đia điểm đích cụ thể.

Stock Move

Mỗi Stock Move sẽ có một trạng thái cụ thể:

  • Mới (New): trạng thái khi một Stock Move được tạo và chưa được xác nhận.
  • Chờ dịch chuyển khác (Waiting Another Move): trạng thái này xuất hiện khi một Stock Move đang chờ một Stock Move khác hoàn thành, ví dụ: Stock Move giao hàng cho khách hàng đang chờ Stock Move nhận hàng từ nhà cung cấp.
  • Chờ có sẵn (Waiting Availability): trạng thái này xảy ra khi nó đang chờ sản phẩm có sẵn trong kho để dịch chuyển.
  • Có sẵn (Available): trạng thái này có nghĩa sản phẩm đã có sẵn trong kho và chờ dịch chuyển.
  • Hoàn thành (Done): trạng thái này xuất hiện khi Stock Move đã được dịch chuyển (hoàn thành).
  • Hủy bỏ (Cancelled): dịch chuyển này không được thực hiện và đã bị bủy bỏ.

Mỗi một phiếu Giao hàngNhận hàngDịch chuyển nội bộ là một tài liệu dùng để nhóm một bộ các dịch chuyển kho

Form Nhận hàng

2.      Quản lý lô hàng (Lots)

AGara / Odoo cũng cho phép bạn quản lý các lô sản phẩm (Product lots) bằng cách sử dụng số serial (Serial Number). Serial Number đại diện cho một sản phẩm duy nhất hoặc các sản phẩm giống hệt nhau mà được sản xuất hàng loạt. Chúng thường được xác định bởi mã vạch dán trên sản phẩm, có thể là số của nhà cung cấp hoặc của chính công ty bạn.

Bạn cần kích hoạt tính năng Theo dõi lô hàng và số sê-ri thông qua menu Thiết lập > Cấu hình > Kho hàng

 

 Theo dõi lô hàng và số sê-ri

Lúc này bạn có thể tạo số sê-ri cho một sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Số sê-ri và nhấp chuột vào nút Tạo mới

 Số sê-ri

Nếu bây giờ, bạn thực hiện một dịch chuyển trên một hoạt động bất kỳ (Nhận hàng, Giao hàng, Nội bộ) đối với sản phẩm Bàn phím USB thông qua menu Kho hàng > Tất cả hoạt động thì bạn có thể chọn số sê-ri tương ứng trên form dịch chuyển chuyển

Số sê-ri trên một hoạt động kho

3.      Truy xuất nguồn gốc

Với AGara / Odoo, nếu bạn quản lý Dịch chuyển kho theo Số sê-ri, bạn có thể truy xuất nguồn gốc của từng số sê-ri bằng cách truy cập vào một số sê-ri bất kỳ thông qua menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Số sê-ri.

Số sê-ri

Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết dịch chuyển kho của nó, bạn có thể nhấp chuột vào nút Traceability như hình vẽ trên

Truy xuất nguồn gốc

4.     Phế phẩm

Trong AGara / Odoo bạn có 2 cách để xử lý các phế phẩm

  1. Xử lý trên từng hoạt động kho (Nhận hàng, Dịch chuyển nội bộ, Giao hàng). Bạn có thể tham khảo thêm tạiđây.
  2. Xử lý trên từngdịch chuyển kho (Stock Move).

Xử lý phế phẩm trên Hàng sắp về

Xử lý phế phẩm trên Dịch chuyển kho

Dịch chuyển phế phẩm

Khi bạn xử lý phế phẩm, nó có thể được chuyển tới một địa điểm phế phẩm. Mặc định hệ thống đã có sẵn một địa điểm có tênVirtual Location / Scrapped, bạn có thể nhìn thấy địa điểm này thông qua menu Kho hàng > Cấu hình > Địa điểm (xóa bộ lọc Nội bộ trên thanh tìm kiếm).

Địa điểm phế phẩm

Nếu bạn muốn chuyển phế phẩm sang một địa điểm khác, bạn có thể tạo một địa điểm phế phẩm mới và đánh dấu vào trường Là một địa điểm phế liệu?