0868515198

Kiểm soát hóa đơn bán hàng và giao nhận

a.Kiểm soát hóa đơn bán hàng

Các đơn hàng có thể được tạo từ việc xác nhận báo giá (Xem tại đây), hoặc tạo mới trong menu: Bán hàng Bán hàng ‣ Đơn hàng. và sau đó chọn Tạo mới

Cách nhập dứ liệu theo các dòng của đơn hàng tương tự như hướng dẫn tại bài xây dựng báo giá.

 

  Cấu hình đơn hàng.

Cách cấu hình đơn hàng sẽ xác định hành động tương lai của nó, các trường sau đây có sẵn tab Thông tin khác mẫu Đơn hàng:

 

 

 Chính sách vận chuyển:

  • Giao hàng từng phần:Giao từng sản phẩm mỗi khi có sẵn,
  • Giao hàng một lần: Giao tất cả các sản phẩm cùng một lúc.

 Tạo hóa đơn:

  • Theo yêu cầu: Một hóa đơn dự thảo có thể được tạo ra từ các đơn đặt hàng khi cần thiết.
  • Theo phiếu cuất kho: Một hóa đơn dự thảo có thể được tạo ra từ các lệnh giao hàng khi sản phẩm được xuất kho.
  • Trước khi giao hàng: Một dự thảo hóa đơn được tạo ra từ các đơn đặt hàng và phải được thanh toán trước khi sản phẩm có thể được bàn giao.

Hóa đơn dựa trên:

Khối lượng bàn giao và khối lượng đặt hàng. Trình tự mua bán sẽ tự động tạo ra các hóa đơn dự thảo (draft Invoice). Số lượng đặt hàng và giao hàng có thể không giống nhau. Bạn phải chọn nếu bạn muốn nó nhận ra đơn của bạn dựa trên số lượng đặt hàng hoặc số lượng bàn giao. Nếu sản phẩm là một dịch vụ, số lượng vận chuyển có nghĩa là số giờ dành cho các công việc liên quan. Theo mặc định nó là Số lượng đặt hàng và trong AGara nó là lĩnh vực vô hình.

 

b.     Các phương thức giao hàng

Các phương thức giao hàng xác định cách thức thủ kho sẽ làm tiến hành bàn giao hàng hóa.

 

Nếu bạn cấu hình theo chế độ giao hàng từng phần, lệnh giao hàng của đơn hàng đó sẽ xuất hiện trong danh sách những việc mà thủ kho cần làm ngay khi các sản phẩm của đơn hàng đó sẵn sàng.

Các thủ kho sau đó sẽ có thể xác nhận lệnh giao hàng (phiếu xuất kho) từng phần dựa trên số lượng sẵn có thực tế và làm một lệnh giao hàng thứ hai sau khi các sản phẩm còn lại có sẵn trong kho.

Nếu bạn chế độ giao tất cả các sản phẩm cùng lúc, lệnh giao hàng sẽ không xuất hiện trong danh sách các lệnh giao hàng sẵn sàng mà khi nào tất cả các sản phẩm có sẵn trong kho thì mới xuất hiện. Bằng cách này, có thể kiểm soát chỉ có một lần giao hàng duy nhất cho những đơn hàng chọn chế độ này.

Nếu thủ kho muốn làm như vậy, các phương thức giao hàng có thể được chỉnh sửa trong mỗi danh sách lệnh giao hàng ngay cả sau khi đơn hàng đã được xác nhận.

Trong trường hợp các hóa đơn từ phiếu xuất kho, chi phí của việc cung cấp các sản phẩm sẽ được tính theo nhiều giao hàng. Như vậy phải gánh chịu chi phí cao hơn vì những giao nhận riêng lẻ. Nếu hóa đơn được thực hiện từ các đơn hàng, khách hàng sẽ chỉ được xuất hóa đơn một lần cho cả đơn hàng, ngay cả khi việc cung cấp một số hạng mục đã được thực hiện.