0868515198

IMPORT CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

1.1 Mô tả

Chức năng này nhằm khai báo tài sản bao gồm các thông tin về: sốtài khoản công nợ, mã khách hàng, Tên khách hàng, Loại tiền, dư nợ, dư có.

1.2 Các bước

Muốn Import Công nợ khách hàng vào hệ thống người dùng cần xác định được những tài khoản công nợ khách hàng muốn import vào hệ thống

Bước 1. Tại menu Nhập dữ liệu click vào nhập công nợ nhà cung cấp

Hiển thị màn hình Import

Bước 2: Người dùng tải file mẫu vềđiền thông tin

Giao diện file tải về

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo các trường

Note: Những trường thông tin màu đỏ là những trường thông tin bắt buộc

STT

Tên

Diễn giải

Note

1

Số tài khoản công nợ Tài khoản kế toán công nợ khách hàng

2

Mã khách hàng Mã khách hàng có công nợ

3

Tên khách hàng

Tên khách hàng có công nợ

4

Loại tiền

Loại tiền sử dụng

5

Dư nợ

Số tiền công nợ dư bên nợ

6

Dư có

Số tiền công nợ dư bên có

 

Bước 3: Tải file lên

Vào thư mục lưu file – chọn file cần tải

File tải thành công

  • Điền thông tin vào các trường thông tin trên form

Click vào 

Trường hợp 1: File báo thành công

Trường hợp 2: File báo lỗi

Người dùng xem lại file và tải lại

1.3 Kiểm tra dữ liệu Import vào hệ thống

1.3.1 Bút toán sinh ra

Đường dẫn: XYZ _ Kếtoán_Sổ nhật ký_Các bút toán sổ nhật ký

Bút toán sinh ra

  • Kích vào chi tiết từng giao dịch để kiểm tra giao dịch => thông tin bút toán

  • Vào sổ bút toán

1.3.2 Báo cáo chi tiết công nợ khách hàng

Đường dẫn: menu_Kếtoán_Báo cáo_Sổ chi tiết công nợ

  • Tham số chạy báo cáo

  • Xuất Excel

  • Xem báo cáo

  • Xem chi tiết

1.3.3 Sổ chi tiết tài khoản 131

Đường dẫn: Menu_Kế toán_Báo cáo_Sổ chi tiết tài khoản

  • Xem báo cáo

1.3.4 Sổ cân đối phát sinh

Đường dẫn: Menu_Kế toán_Báo cáo_Bảng cân đối phát sinh các tài khoản

1.3.5 Sổ cân đối kế toán

Đường dẫn: Menu_Kế toán_báo cáo_Bảng cân đối kế toán