0868515198

Định hướng sự cạnh tranh bằng lý thuyết Gamification

Kích thích ham muốn cạnh tranh bản năng của đội ngũ bán hàng

Củng cố các thói quen tốt và cải thiện tỷ lệ giành chiến thắng thông qua sự công nhận thời gian thực và các phần thưởng được lấy cảm hứng từ các cỗ máy chơi game (lý thuyết Gamification).
Sắp xếp đội ngũ bán hàng theo các mục tiêu kinh doanh rõ ràng cùng với các thử thách, mục tiêu cá nhân và đội ngũ trưởng nhóm.

  • Đội ngũ lãnh đạo

 

Thúc đấy các nhà lãnh đạo và khuyến khích cạnh tranh trong đội ngũ bán hàng bằng các tỉ lệ hiệu suất làm việc.

  • Mục tiêu cá nhân

Phân công các mục tiêu rõ ràng cho người dùng cho hòa hợp với mục tiêu chung của công ty.

  • Mục tiêu nhóm

So sánh doanh thu với dự báo và ngân sách trong thời gian thực.