0868515198

Dịch vụ tư vấn vận hành Gara

Toàn diện - Hiệu quả - Uy tín - Chất lượng

Dịch vụ tư vấn quản lý vận hành

Các nhà lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo chính phủ thường chú trọng vào các yếu tố chi phối giá trị như:

 • Thu thập thông tin chính xác để làm chủ và thấu hiểu hoạt động kinh doanh
 • Điều khiển tính phức hợp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết
 • Chú trọng hiệu quả hoạt động bền vững
 • Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họ để cải thiện hiệu quả hoạt động

Chúng tôi kết hợp năng lực kỹ thuật cao với kinh nghiệm thích hợp về các ngành nghề kinh doanh để đưa ra ý kiến tư vấn sát với thực tiễn. Khách hàng cũng có thể tận dụng được các nguồn lực lớn trên toàn cầu của Bave Co.,Ltd.

Dịch vụ tư vấn ERP

Triển khai và nâng cấp hệ thống hoạch địch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) như SAP, Oracle hay ODOO là một sự đầu tư và nỗ lực khởi đầu với việc hoạch định chiến lược và mở rộng tới hoạt động triển khai và các giai đoạn tiếp theo.

Để thu được lợi nhuận mong muốn từ khoản đầu tư, các tổ chức cần chủ trương triển khai một giải pháp ERP có thể hợp nhất và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh với công nghệ để đạt được hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát, giảm chi phí và quản lý tuân thủ hiệu quả.

Các chuyên viên Dịch vụ Tư vấn ERP của Bave Co.,Ltd kết hợp kinh nghiệm sâu sắc về kinh doanh, tài chính và kế toán với các kiến thức kỹ thuật và thực tế về các ứng dụng Oracle.

Với tính khách quan và độc lập, NGC chúng tôi có thể áp dụng một phương pháp tiếp cận tổng thể hơn đối với chu kỳ thực hiện - một phương pháp tiếp cận có thể giúp nâng cao lợi ích của dự án và giảm thiểu rủi ro - và mang đến giá trị khách quan cho tổ chức của quý vị.

Cách thức hỗ trợ khách hàng

 • Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ tổng thể vể chu kỳ cho các khách hàng thực hiện triển khai ERP.
 • Chúng tôi giúp các khách hàng định hướng qua mỗi giai đoạn của dự án ERP, hỗ trợ họ các phương thức nhằm tăng giá trị kinh doanh tiềm năng. Kết quả có được là một hệ thống gắn liền với các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo chất lượng, cải thiện công tác kiểm soát và mang đến các giá trị lâu dài.

Quản trị doanh nghiệp thông minh

Quản trị Doanh nghiệp Thông minh giúp khách hàng có thể đánh giá tình hình trị trường hiện tại và dự báo những yếu tố có thể chi phối sự thành công trong tương lai, cũng như có được sự thấu hiểu từ khả năng phân tích số lượng lớn các dữ liệu một cách thống nhất. Dịch vụ Quản trị Doanh nghiệp Thông minh bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xây dựng nguyên lýđiều hành/thẻ điểm nhóm nhiều bộ phận, các yêu cầu báo cáo tích hợp (tài chính và hoạt động), thiết lập các quy trình quản lý thông tin và quản lý hiệu quả hoạt động tích hợp.

Dịch vụ Doanh nghiệp Thông minh (BI) của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý Khách hàng

  Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống quản lý khách hàng, bao gồm phân tích và ước tính tác động kinh tế của nỗ lực này. Chúng tôi cũng hỗ trợ việc xác định và triển khai các thay đổi cần thiết trong cơ cấu tổ chức, các kênh phân phối, hoạt động và hạ tầng, cũng như thay đổi về hỗ trợ quản lý nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của các khách hàng của chúng tôi.

 • Thiết kế Ý tưởng

  Thiết kế và chi tiết kỹ thuât của các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật của các ứng dụng doanh nghiệp thông minh hỗ trợ việc phân tích hoạt động kinh doanh, dự toán và hoạch định, tính toán chi phí và xác định khả năng sinh lợi.

Agara - Connecting Workshop

Miễn phí dùng thử tối đa 15 ngày