0868515198

Các ví dụ về bảng giá

Để các bạn hiểu rõ hơn về cách tạo bảng giá, cách cấu hình và ứng dụng trong các trường hợp cụ thể, chúng ta sẽ cùng tao tác trên các ví dụ cho một số trường hợp thực tế:

Lấy trường hợp của một hệ thống công ty kinh doanh thiết bị tin học, mà các loại sản phẩm sau đây đã được cấu hình:

Tất cả sản phẩm

 • Phụ kiện

Máy in

Máy quét

Bàn phím và chuột

 • Máy tính

Máy tính xách tay : Máy tính xách tay màn hình lớn

Máy tính để bàn: Máy tính văn phòng, máy vi tính chuyên dụng

Ngoài ra, các sản phẩm được trình bày trong bảng dưới đây được xác định bằng đơn vị tiền tệ được cài đặt trong phần tài khoản kế toán.

 

a.      Bảng

 

Ví dụ về các sản phẩm với giá cả khác nhau của họ

Sản phẩm Giá bán Giá vốn Giá mặc định của nhà cung cấp
Máy tính xách tay Acclo 36.000.000 26.610.000 26.790.000
Máy tính xách tay Toshibishi 40.200.000 27.600.000 27.600.000
Bán phím Berrel 3.000.000 1.500.000 1.500.000
 Máy tính văn phòng  42.000.000 30.000.000  30.000.000

b.      Chức năng giá mặc định:

Khi bạn cài đặt các phần mềm, hai bảng giá được tạo ra theo mặc định: một cho bán hàng và một cho việc mua bán. Mỗi loại chỉ chứa một phiên bản bảng giá và chỉ có một dòng trong phiên bản đó.

Giá bán hàng được định nghĩa trong Bảng giá bán công bố mặc định được thiết lập mặc định cho giá niêm yết của sản phẩm, đó là giá bán hàng theo form sản phẩm.

Giá mua được xác định trong Bảng giá mua hàng mặc định được thiết lập theo mặc định trong cùng một cách để các chi phí về giá của sản phẩm.

c.      Công ty Thương mại

Lấy trường hợp của một công ty thương mại, áp dụng giá bán cho các đại lý như sau:

 • Đối với máy tính xách tay, giá bán được tính dựa trên giá mua hàng từ các nhà cung cấp Acclo, cộng thêm 23% trên chi phí mua hàng.
 • Đối với tất cả các sản phẩm khác giá bán được dựa vào giá vốn tiêu chuẩn trong các form sản phẩm, trong đó cộng thêm 31%. Giá bán được kết thúc ở 0,99.
 • Giá bán của bàn phím Berrel được cố định ở mức 1.800.000đ cho một số lượng tối thiểu khi mua 5 bàn phím. Nếu không nó sử dụng các quy tắc trên.

Giả sử rằng Bảng giá của nhà cung cấp Acclo được định nghĩa trong AGara. Các bảng giá cho các đại lý và các phiên bản bảng giá sau đó có ba dòng:

 • Dòng Acclo:

Danh mục sản phẩm: Máy tính xách tay

Căn cứ vào: Bảng giá khác,

Bảng giá nếu khác: Bảng giá Acclo,

Field1: 0,23,

Ưu tiên: 1.

 

 • Dòng Bàn phím Berrel:

Sản phẩm: Bàn phím Berrel,

Số lượng tối thiểuv: 5,

Field1: 1.0,

Field2: 1.800.000đ,

Ưu tiên: 2.

 

 • Dòng các sản phẩm khác:

Căn cứ vào: Giá tiêu chuẩn,

Field1: 0.31,

Field2: -0,01,

Làm tròn: 1.0.

Ưu tiên: 3.

Điều quan trọng là các ưu tiên của quy tắc thứ hai được đặt dưới quyền ưu tiên của người thứ ba trong ví dụ này. Nếu nó là cách khác xung quanh, các quy tắc thứ ba sẽ luôn luôn được áp dụng, bởi vì một số lượng 5 luôn luôn lớn hơn so với một số lượng 1 cho tất cả các sản phẩm.

Cũng lưu ý rằng để sửa chữa một giá 1.800.000đ cho 5 bàn phím Berrel, công thức = Giá vốn x (1 + 1,0) +1.800.000đ đã được sử dụng.

 

d.      Thiết lập điều kiện hợp đồng khách hàng

 

Hiện tại công ty thương mại có thể thiết lập các điều kiện cụ thể cho một khách hàng, chẳng hạn như các công ty TinAtwo, những người có thể đã ký kết một hợp đồng có giá trị với các điều kiện sau đây:

 • Đối máy tính xách tay Toshibishi, lợi nhuận khi bán cho TinAtwo giảm 5% so với giá bán cho đại lý.
 • Đối với tất cả các sản phẩm khác, các điều kiện giá bán đại lý là không thay đổi.

Giá bán cho TinAtwo, gọi là hợp đồng TinAtwo, có chứa hai nguyên tắc:

 • Máy tính xách tay Toshibishi:

Sản phẩm: Máy tính xách tay Toshibishi,

Căn cứ vào: Bảng giá khác,

Bảng giá khác: Bảng giá đại lý,

Field1: 0,05,

Ưu tiên: 1.

 • Sản phẩm khác:

Sản phẩm:

Căn cứ vào: Bảng giá khác,

Bảng giá nếu khác: Bảng giá đại lý,

Ưu tiên: 2.

 

Sau khi danh sách này đã được nhập vào, bạn cần tìm form đối tác của TinAtwo nữa. Nhấp vào tab Bán & Mua hàng để thiết lập trường Bảng giá bán trong hợp đồng của TinAtwo. Nếu hợp đồng chỉ có giá trị trong một năm, bạn lưu ý để thiết lập các trườngngày bắt đầu và ngày kết thúc trong phiên bản Bảng giá.

Sau đó, khi nhân viên bán hàng chuẩn bị một báo giá cho TinAtwo, giá đề xuất sẽ tự động được tính toán từ các điều kiện hợp đồng.

 

f.      Bảng giá và quản lý tiền tệ

Nếu công ty kinh doanh của bạn muốn bắt đầu một danh mục sản phẩm bằng một đồng tiền mới, bạn có thể xử lý này theo nhiều cách:

 • Nhập các giá trong một bảng giá mới độc lập và duy trì các bảng giá trong hai đồng tiền riêng,
 • Tạo một trường trong các form sản phẩm cho loại tiền tệ mới này và thực hiện các bảng giá mới phụ thuộc vào trường này: giá này sau đó được duy trì một cách riêng biệt, nhưngnằm trong dữ liệu của sản phẩm,
 • Tạo một bảng giá mới cho đồng tiền thứ hai và làm cho nó phụ thuộc vào bảng giá khác hoặc trên giá sản phẩm: sự chuyển đổi giữa các loại tiền tệ sau đó sẽ được thực hiện tự động theo tỷ giá chuyển đổi tiền tệ hiện hành