0868515198

Báo cáo và bảng thông tin

Bạn sẽ được tiếp cận với những thông tin chính xác để đưa ra các quyết định thông minh

Có được những thông tin bạn cần để đưa ra các quyết định thông minh hơn. Thiết kế bảng thông tin tùy chỉnh để có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp của bạn trong nháy mắt. Đào sâu hơn với các báo cáo theo thời gian thực và biểu đồ quy trình mà bất kỳ ai cũng có thể tạo và chia sẻ.