0868515198

Báo cáo nhập xuất tồn

Hệ thống báo cáo của AGara / Odoo là vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt. Đối với bất kỳ nghiệp vụ (đối tượng) nào trong hệ thống, bạn đều có thể sử dụng bộ lọc, nhóm, tìm kiếm nâng cao theo tất cả các trường để cho ra được báo cáo thống kê nhu cầu. Thậm chí bạn có thể thêm chúng vào bảng điều khiển (bàn làm việc) của cá nhân mình. Nội dung sau sẽ giúp bạn tạo các báo cáo nhập xuất tồn theo đúng nhu cầu.

Do phần mềm sử dụng phương pháp quản lý kho vô cùng hiện đại có tên là Ghi sổ kép (Double Entry) nên việc đầu tiên bạn cần xác định địa điểm kho mà mình muốn xem báo cáo. Trong ví dụ này, bạn sẽ xem trên địa điểm có tên WH/Stock. Đi đến menu Kho hàng > Truy xuất nguồn gốc > Dịch chuyển kho và chuyển sang chế độ Graph View (góc trên cùng bên tay phải)

Để xem tất cả nhập kho trên địa điểm WH/Stock bạn cần xóa bộ lọc mặc định có tên Sản phẩm | Đích và tìm theo Địa điểm đích có tên WH/Stock bằng cách nhấp chuột vào Tìm kiếm nâng cao, chọn Địa điểm đích vào nhập giá trị tìm kiếm là Stock và nhấp chuột vào nút Apply. Sau đó trên cột Total theo hàng ngang, bạn nhấp chuột vào dấu + và chọn Sản phẩm, cột Total theo hàng dọc bạn chọn Ngày > Month.

 Báo cáo nhập kho

Nhấp chuột vào Thêm vào bảng điều khiển (bôi đỏ trong hình vẽ) và sửa stock.move.searh thành Nhập kho. Như vậy là bạn đã lọc ra được các thông tin cần thiết cho nghiệp vụ nhập kho về địa điểm WH/Stock, đồng thời thêm kết quả đó vào bảng điều khiển cá nhân của mình.

Để có được báo cáo xuất kho từ địa điểm WH/Stock, bạn làm tương tự như các bước trên. Tuy nhiên, thay vì bạn tìm theo Địa điểm đích thì lần này bạn sẽ phải tìm theo Địa điểm nguồn: Stock và cũng thêm vào bảng điều khiển cá nhân với tên Xuất kho.

Trong trường hợp bạn muốn xem tồn kho hiện tại trên một địa điểm bất kỳ (trong ví dụ này sẽ là WH/Stock) bạn cần truy cập vào menu Kho hàng > Cấu hình > Địa điểm. Trên mỗi địa điểm, nhấp chuột vào nút Sản phẩm (góc trên cùng bên tay phải của form), hệ thống sẽ chuyển hướng tới một danh sách tất cả sản phẩm thuộc địa điểm đó bao gồm thông tin về số lượng tồn kho hiện tại.

Tồn kho hiện tại

Ngoài những tiêu chí tìm kiếm, lọc,… được nêu trong tài liệu này, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác tuy theo nhu cầu phân tích thông kê của bạn.