093 121 55 66

Bảng giá gói cơ bản

Gói Basic
499.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 3 - 7 nhân viên. Chủ gara kiểm soát từ việc tiếp nhận xe, báo giá, chốt lệnh sửa chữa, bàn giao xe

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán
Gói Professional
990.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 10 - 20 nhân viên. Có phân tách rõ từng bộ phận : Cố vấn dịch vụ, Xưởng sửa chữa, Sơn gò hàn...

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán
Gói Enterprise
1.499.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 20 - 50 nhân viên. Có phân tách rõ từng bộ phận : Cố vấn dịch vụ, Xưởng sửa chữa, Sơn gò hàn...

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán
Gói Basic
49.900.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 3 - 7 nhân viên. Chủ gara kiểm soát từ việc tiếp nhận xe, báo giá, chốt lệnh sửa chữa, bàn giao xe

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán
Gói Professional
99.000.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 10 - 20 nhân viên. Có phân tách rõ từng bộ phận : Cố vấn dịch vụ, Xưởng sửa chữa, Sơn gò hàn...

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán
Gói Enterprise
100.499.000VNĐ /Tháng
Dành cho Gara có 20 - 50 nhân viên. Có phân tách rõ từng bộ phận : Cố vấn dịch vụ, Xưởng sửa chữa, Sơn gò hàn...

Chức năng:

 • Sửa chữa xe
 • Báo cáo
 • Bán hàng
 • CRM
 • Mua hàng
 • App Mobile AGARA
 • Kho
 • Quản lý nhân sự
 • Kế toán

Bảng giá đào tạo

Đào tạo tập trung tại Bave
650.000VNĐ Người/Khóa
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm AGARA trong khóa tập huấn tập trung do BAVE tổ chức trong 01 ngày tại địa điểm trụ sở của BAVE ( Hà Nội)
Đào tạo online từ xa
3.950.000VNĐ Người/Khóa
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm AGARA qua các công cụ online: Teamview, Ultraview, Skype Video Call…
Đạo tạo trực tiếp tại cở sở
7.950.000VNĐ <= 10 Người/Khóa
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm AGARA trong 02 ngày cho ≤ 10 người áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội. ( Khách hàng ngoài địa điểm trên sẽ chi trả chi phí đi lại cho cán bộ của BAVE )

* Lưu ý:

Phần mềm và dịch vụ của Công ty cổ phần công nghệ BAVE không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi tạo dịch vụ trên hệ thống. Đối với các gói đào tạo, tư vấn triển khai, dịch vụ khác chưa bao gồm chi phí đi lại cho cán bộ của BAVE.